Mizuki Park Bình Chánh

Bình Hưng, Bình Chánh. TP. Hồ Chí Minh

0988.83.45.45

Hỗ trợ thông tin tư vấn 24/7

KÝ GỬI & CHUYỂN NHƯỢNG

heading-bg-white-kaisoTại sao chọn chúng tôi?

heading-bg-white-kaiso Quy trình chuyển nhượng mua bán

1 - KÝ GỬI SẢN PHẨM CHO CHÚNG TÔI

Hãy ký gửi sản phẩm Mizuki Park cho chúng tôi với các thông tin về mã căn hộ, các trang hợp đồng mua bán, đề xuất giá muốn bán/cho thuê phù hợp. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách về mặt bằng giá, nhu cầu chung của khách hàng các thông tin khác. Chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin và cập nhật vào dữ liệu sản phẩm.

2- TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG VÀ RÁP KHÁCH

Chúng tôi sẽ kết nối với khách hàng hiện hữu có nhu cầu tương ứng với sản phẩm ký gửi. Đồng thời sử dụng các kênh marketing của mình để tìm kiếm khách hàng phù hợp để ráp nhu cầu. Với data khách hàng ổn định và chi phí marketing đa kênh, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đã để hỗ trợ chuyển nhượng/cho thuê sản phẩm nhanh chóng.

3 - RÁP CĂN VÀ GIAO DỊCH

Khi ráp được khách hàng phù hợp, chúng tôi có pháp nhân công ty để làm chứng cho thỏa thuận giao dịch bằng hợp đồng cọc ba bên. Chúng tôi đại diện bên mua và bên bán thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tại chủ đầu tư và hẹn các bên ngày giao dịch công chứng.

4- HỖ TRỢ VÀ HOÀN TẤT THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG

Ngay sau khi các bên hoàn tất việc giao dịch chuyển nhượng tại PCC, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bên đóng thuế, nộp hồ sơ chuyển nhượng tại văn phòng chủ đầu tư cho đến khi giấy xác nhận chuyển nhượng được phát hành cho người mua.

heading-bg-blue-kaisoLiên hệ ký gửi Mizuki Park